MENU

Kontakt

Poradíme Vám?

CK Victory Travel, s.r.o.

Kollárova 7
917 01 Trnava
Slovakia

IČO: 36 800 996
DIČ: 2022403702
DPH: SK2022403702
Zap. v obch. reg. OS Trnava, odd. S.r.o. vl. č. 20300/T

Telefón: +421 33 55 13 856
Mobilný telefón: +421 907 604 504
Email: [email protected]

Marketingové oddelenie – informácie o ponukách zasielať na [email protected]

Kanceláriu máme otvorenú v pracovné dni - pondelok až piatok v čase 09:00 - 17:00.

Bankový účet

CK VICTORY TRAVEL, s.r.o.
4009041835/7500 ČSOB BANKA
variabilný symbol - číslo zálohovej/vyúčtovacej faktúry
konštantný symbol: 0308
IBAN: SK50 7500 0000 0040 0904 1835
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
Adresa banky: Hlavná 14, 917 01 Trnava, Slovensko

Poloha kancelárie v Trnave

48° 22′ 17.7714619″ N
17° 35′ 4.8877716″ E

Náš partner:

© 2023 CK Victory Travel. Developed by invibe