KONTAKT

KDE NÁS NÁJDETE

CK Victory Travel, s.r.o.

Klemensova 2A

811 09 Bratislava

Slovakia

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

CK Victory Travel, s.r.o.

Kollárova 7

917 01 Trnava

Slovakia

IČO: 36 800 996

DIČ: 2022403702

DPH: SK2022403702

Zap. v obch. reg. OS Trnava, odd. S.r.o. vl. č. 20300/T

Poloha kancelárie v Bratislave

48°08'42.0"N

17°07'03.6"E

BANKOVÝ ÚČET

CK VICTORY TRAVEL, s.r.o.

4009041835/7500 ČSOB BANKA

variabilný symbol - číslo zálohovej / vyúčtovacej faktúry

konštantný symbol: 0308

IBAN: SK50 7500 0000 0040 0904 1835

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.

Adresa banky: Hlavná 14, 917 01 Trnava, Slovensko

MARKETINGOVÉ ODDELENIE

Informácie o ponukách zasielajte na

[email protected]

NEWSLETTER - NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Získajte prehľad o špeciálnych ponukách, akciách a novinkách CK Victory Travel