Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK Victory Travel s.r.o.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK Victory Travel, s.r.o. (ďalej len „Všeobecné podmienky“) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované CK Victory Travel, s.r.o., so sídlom Kollárova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 800 996, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 20300/T (ďalej len ako „CK Victory Travel“). Všeobecné podmienky CK Victory Travel sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú CK uzatvára so zákazníkom (objednávateľom zájazdu, ďalej len ako „Zmluva o zájazde“). Podpisom zmluvy zákazník potvrdzuje, že tieto Všeobecné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi.

I. Vznik zmluvného vzťahu
II. Predmet zmluvy
III. Práva a povinnosti zákazníka
IV. Práva a povinnosti CK Victory Travel
V. Cena zájazdu
VI. Zvýšenie ceny zájazdu
VII. Doprava a preprava
VIII. Ubytovanie a stravovanie
IX. Program
X. Vedúci zájazdu
XI. Víza
XII. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu zo strany CK Victory Travel, s.r.o.
XIII. Zrušenie účasti na zájazde
XIV. Zľavy
XV. Podrobné pokyny k zájazdu
XVI. Cestovné poistenie
XVII. Poistenie voči insolventnosti CK Victory Travel
XVIII. Zodpovednosť za zákazníka na zájazde
XIX. Ochrana osobných údajov
XX. Reklamácie
XXI. Osobitné podmienky

NEWSLETTER - NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Získajte prehľad o špeciálnych ponukách, akciách a novinkách CK Victory Travel